Jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lähettämällä postia tai sähköpostia jäsensihteerillemme jasen7ht@gmail.com tai puhelimitse. Jäsensihteeri toimittaa tietoa yhdistyksen toiminnasta uusille jäsenille.

Jäsenyydestä eroaminen

Eroaminen tapahtuu kirjallisesti (sähköpostitse tai tekstiviestillä).

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu maksetaan laskulla, joka postitetaan vuosittain tammikuussa.

 • jäsenmaksu vuonna 2024: 25 €/ vuosi ja uusille kesken vuoden liittyville jäsenille 17 € / syyskausi.
 • kannatusjäsenmaksu: 42 €
 • pankkiyhteys FI98 5091 0320 1839 23
 • jäsenmaksun eräpäivä 10.2.2024
 • viitenumero: henkilökohtainen

Käytäthän ehdottomasti viestissä kurssilaisen nimeä (viitenumeroa) maksaessasi, jotta maksu kohdistuu oikein!

Jäsenedut

Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n jäsenetuja saavat jäsenmaksunsa asianmukaisesti maksaneet.

Yhdistyksen palvelut jäsenille

 • verkkosivut ja muut tiedotteet
 • yhdistys ylläpitää kurssitoimintaa Jyväskylässä
 • yhdistys järjestää itämaisen tanssin tapahtumia Jyväskylässä

Alennukset jäsenille

 • yhdistyksen järjestämistä kursseista
 • yhdistyksen lukukausimaksuista
 • yhdistyksen järjestämien tapahtumien maksuista (esim. tapahtumat ja festivaalit Jyväskylässä) sekä yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien maksuista

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n jäsenillä on oikeus:

 • osallistua yhdistyksen toimintaan ja päätöksentekoon
 • tutustua yhdistyksen asiakirjoihin
 • tehdä aloitteita
 • käyttää yhdistyksen palveluita, kuten osallistua kursseille
 • erota kirjallisesti yhdistyksen jäsenyydestä

Kaikilla Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n jäsenillä on velvollisuus:

 • olla lojaali yhdistystä kohtaan
 • toimia yhdistyksen päämäärien hyväksi
 • noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja säännöissä mainittuja velvoitteita

Jäsenten velvoitteet

 • suorittaa jäsenmaksu ajallaan
 • ilmoittaa kirjallisesti osoitteen-, nimen- ym. muutoksista yhdistyksen jäsensihteerille
 • mikäli jäsen haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, se tulee tehdä kirjallisesti

Yhdistys ei etsi kadonneita jäseniä osoitepalvelun tai numerotiedustelun kautta.

Muutokset jäsentietoihin tehdään kirjallisesti 7HT:n jäsensihteerille

Ilmoithan jäsenyystiedoissasi tapahtuneet muutokset, kuten:

 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero

Näin pidät jäsenyytesi ajan tasalla.

Ilmoittaa voit sähköpostitse: jasen7ht@gmail.com