Jäsenyys

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lähettämällä postia tai sähköpostia jäsensihteerillemme jasen7ht@gmail.com tai puhelimitse. Jäsensihteeri toimittaa tietoa yhdistyksen toiminnasta uusille jäsenille.

Jäsenyydestä eroaminen

Eroaminen tapahtuu kirjallisesti (sähköpostitse tai tekstiviestillä). Jäsenmaksun jättäminen maksamatta ei ole eroamista.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu maksetaan laskulla, joka postitetaan vuosittain tammikuussa.

 • jäsenmaksu vuonna 2021: 25 €/ vuosi ja uusille kesken vuoden liittyville jäsenille 17 € / syyskausi.
 • kannatusjäsenmaksu: 42 €
 • pankkiyhteys FI98 5091 0320 1839 23
 • jäsenmaksun eräpäivä 31.1.2020
 • viitenumero: henkilökohtainen

Käytäthän ehdottomasti viitenumeroa maksaessasi, jotta maksu kohdistuu oikein!

Jäsenedut

Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n jäsenetuja saavat jäsenmaksunsa asianmukaisesti maksaneet.

Yhdistyksen palvelut jäsenille

 • verkkosivut ja muut tiedotteet
 • yhdistys ylläpitää kurssitoimintaa Jyväskylässä
 • yhdistys järjestää itämaisen tanssin tapahtumia Jyväskylässä

Alennukset jäsenille

 • yhdistyksen järjestämistä kursseista
 • yhdistyksen lukukausimaksuista
 • yhdistyksen järjestämien tapahtumien maksuista (esim. tapahtumat ja festivaalit Jyväskylässä) sekä yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien maksuista

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n jäsenillä on oikeus:

 • osallistua yhdistyksen toimintaan ja päätöksentekoon
 • tutustua yhdistyksen asiakirjoihin
 • tehdä aloitteita
 • käyttää yhdistyksen palveluita, kuten osallistua kursseille
 • erota kirjallisesti yhdistyksen jäsenyydestä

Kaikilla Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n jäsenillä on velvollisuus:

 • olla lojaali yhdistystä kohtaan
 • toimia yhdistyksen päämäärien hyväksi
 • noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja säännöissä mainittuja velvoitteita

Jäsenten velvoitteet

 • suorittaa jäsenmaksu ajallaan
 • ilmoittaa kirjallisesti osoitteen-, nimen- ym. muutoksista yhdistyksen jäsensihteerille
 • mikäli jäsen haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, se tulee tehdä kirjallisesti

Yhdistys ei etsi kadonneita jäseniä osoitepalvelun tai numerotiedustelun kautta.

Muutokset jäsentietoihin tehdään kirjallisesti 7HT:n jäsensihteerille

Ilmoithan jäsenyystiedoissasi tapahtuneet muutokset, kuten:

 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero

Näin pidät jäsenyytesi ajan tasalla.

Ilmoittaa voit sähköpostitse: 7hunnuntanssi@gmail.com.