Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE -

Seitsemän Hunnun tanssi ry

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Seitsemän Hunnun Tanssi ry

Osoite: JYVÄSKYLÄ

Puhelin: 040-8459771

Sähköposti: 7hunnuntanssi@gmail.com

2. Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Yhdistyksen puheenjohtaja

3. Rekisterin nimi

Seitsemän Hunnun Tanssi ry: jäsenten ja tanssikursseille osallistuvien rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä käsitellään tanssiyhdistyksen jäsenten sekä yhdistyksen tanssikursseille osallistuvien henkilötietoja.

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta yhdistyksen jäsenyyden aikana, tiedottaminen ja kurssien markkinointi jäsenille sekä päättyneiden jäsenyyksien hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenluetteloa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään Seitsemän Hunnun Tanssin yhdistyksen jäsenten sekä tanssikursseille osallistuvien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Näitä tietoja ovat:

· Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

· Rekisteröidyn kotipaikka

· Rekisteröidyn sähköpostiosoite tai osoite

· Rekisteröidyn puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja pääsevät tarkastelemaan yhdistyksen hallituksen jäsenet, jotka tarvitsevat tietoja jäsen- ja kurssiasioiden hoitamiseksi. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot tallennettu Seitsemän Hunnun tanssiyhdistyksen tietojärjestelmään, johon pääsy vaatii tunnistautumisen. Rekisteriin on pääsy (käyttäjätunnukset ja salasanat) vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyt voivat pyytää yhdistyksen rekisterinpitäjältä tiedon siitä, mitä tietoja henkilöstä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröity voi kirjallisesti (esim. sähköpostilla) pyytää omien tietojensa poistamista rekisteristä.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen tai niin kauan, kun henkilö pyytää tietojensa poistettavan.

12. Yhteydenotot

Kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen 7hunnuntanssi@gmail.com .

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.3.2021