Yhdistys

Mikä on 7HT?

Seitsemän Hunnun Tanssi ry on valtakunnallinen itämaisen tanssin harrastajien ja ammattilaisten yhdistys, joka on perustettu vuonna 1989 Jyväskylässä.

Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n tärkeimpänä tehtävänä on tehdä tunnetuksi itämaista tanssia ja edistää harrastusta tiedottamalla, järjestämällä kursseja ja koulutusta sekä välittämällä opettajia ja esiintyjiä. 


Yhdistyksen nimi

Raamatussa Salome saa huntutanssillaan Herodeksen myöntymään tahtoonsa. Wendy Buonaventura kertoo kirjassaan "The Serpent of the Nile" tarinan Salomen tanssista olevan muunnelma babylonialaisen rakkauden ja hedelmällisyyden jumalattaren Ishtarin manalassakäynnistä.

Kun Ishtarin rakastettu kuolee ja joutuu manalaan, joka babylonialaisille edusti myös maan hedelmällistä kohtua, lähtee Ishtar epätoivoisena, kaikkiin kalleuksiinsa verhooutuneena noutamaan lemmittyään. Päästäkseen manalan salatuimpiin sopukoihin hänen on kuljettava seitsemän seitsenkertaisen portin lävitse ja jokaisella portilla luovutettava puvustaan koriste ja huntu.

Tämä vanha myytti kuvaa luonnon kuolemaa ja keväistä uudelleensyntymistä. Kun Ishtar on poissa ei vilja kasva eikä rakkaus kukoista; kun hän lemmittynsä kanssa palaa, luonto puhkeaa kukkaan.

Ishtar toi elämää, Salome tuhoaa, toteaa Buonaventura ja sanoo kertomuksen Salomen tanssista edustavan miehen pelkoa naisen pimeästä puolesta, vaarallisesta, viettelevästä, kastroivasta naisesta.

(Sirkka Laukonsuo: "Salome, paheellinen tanssijatar", Sharazad-julkaisu no 3/1990.)


Seitsemän Hunnun Tanssi ry vuosien varrella

1989

Jyväskylässä perustettiin itämaisen tanssin yhdistys

1990

Yhdistyksen nimeksi vahvistui Seitsemän Hunnun Tanssi ry. Oma tanssin opetus alkoi Jyväskylässä. Ensimmäinen ulkomainen opettaja, Issam Abu El-Nasr, vieraili Jyväskylässä.

1991

Opetustoiminta laajeni, yhdistys välitti opettajia muille paikkakunnille.

1994

Itämaisen tanssin buumi Suomessa ja Jyväskylässä. Seitsemän Hunnun Tanssi ry alkoi kasvaa valtakunnalliseksi itämaisen tanssin yhdistykseksi. Ensimmäinen oma tanssinäytös järjestettiin Tanssikoulu Saran tiloissa.

1995

Yhditys vuokrasi oman tanssisalin Pajatieltä. Uudessa studiossa saatiin nauttia mm. legendaarisen Mahmoud Redan kurssituksesta.

1996

Ensimmäinen itämaisen tanssin kesäfestivaali Jyväskylässä. Oppilasnäytös järjestettiin kokonaan paikallisten oppilasryhmien ja opettajien voimin.

1997

Yhdistyksen tiedotteet ja kurssikalenterit yhdistettiin jäsenlehdeksi, joka sai nimekseen Ishtar. Yhdistys aloitti itämaisen tanssin opettajakoulutuksen. Jäsenmäärä oli huipussaan, lähes 1000 henkilöä.

1999

Neljäs itämaisen tanssin kesäfestivaali Jyväskylässä.

2000

Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n opettajakoulutuksesta valmistuu ensimmäinen opettaja, Pirjo Huusko Oulusta.

2003

Itämaisen tanssin kesäfestivaali järjestettiin jälleen Jyväskylässä. Tanssisali muutti Dance Centeriin Vapaudenkadulle (nykyinen Tanssiopisto).

2005

Itämaisen tanssin kesäfestivaali Jyväskylässä 9.-12.6.

2007

Tanssisali muutti takaisin Pajatielle.

2008

Itämaisen tanssin kesäfestivaali Jyväskylässä 5.-8.6.

2011

Itämaisen tanssin kesäfestivaali Jyväskylässä 10.-12.6.

2016

Kesäfestivaalit 20 vuotta! Itämaisen tanssin kesäfestivaali Jyväskylässä 10.-12.6.

2020

Itämaisen tanssin kymmenes kesäfestivaali Jyväskylässä 5.-7.6.


Hallitus ja yhteystiedot


Yhdistyksen osoite ja yhteystiedot

Seitsemän Hunnun Tanssi ry.
Pajatie 3
40630 Jyväskylä

puh. 040 845 9771

sähköposti: 7hunnuntanssi@gmail.com

verkkosivusto: www.7htry.com

Varsinaiset jäsenet tehtävineen

Heli Huovinen, puheenjohtaja, puheenjohtaja7ht@gmail.com

Reetta Junikka, varapuheenjohtaja, jäsensihteeri, jasen7ht@gmail.com

Henriikka Koivukoski, sihteeri, 7hunnuntanssi@gmail.com 

Johanna Ahokas, viikkotuntisihteeri, kurssi7ht@gmail.com

Hannamari Kinnunen, hallituksen jäsen

Noora Eränen, hallituksen jäsen

Sarita Laine, hallituksen jäsen

Hallituksen varajäsenet

Katri Niitti
Nina Moilanen

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt

Lahja Mehto, rahastonhoitaja
Kirsti Pehkonen nettikalenterivastaava

Yhteydenotot hallituksen jäseniin

Hallituksen tavoitat:

 • kirjeitse lähettämällä postia yhdistyksen tanssisalille
 • soittamalla yhdistyksen matkapuhelimeen: 040 845 9771
 • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: 7hunnuntanssi@gmail.com tai suoraan tavoittelemallesi henkilölle (sähköpostiosoitteet hallituksen jäsenten luettelossa, ks. ed.)

Muista lisätä viestiisi tieto siitä, kenelle hallituksen jäsenistä yhteydenottosi on tarkoitettu.

Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n kokoukset

Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Hallituksen kokouspäiviä voi tiedustella puheenjohtajalta.

Yhdistyksen syyskokous pidetään syksyn lopulla. Syyskokouksessa valitaan seuraavan vuoden hallitus.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällä.


Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n säännöt

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Seitsemän Hunnun Tanssi Ry ja kotipaikka Jyväskylä.


2 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on itämaisen tanssin tunnetuksi tekeminen ja harrastuksen edistäminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja opetustyötä jakamalla oikeaa tietoa itämaisesta tanssista ja järjestämällä kursseja, juhlia ja muita tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


3 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa itämaisen tanssin harrastaja täyttämällä yhdistyksen jäsenilmoittautumislomakkeen ja toimittamalla sen jäsensihteerille.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsenyydestä hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta.

Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.


4 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana korkeintaan kaksi (2) vuotta kerrallaan.

Varsinaiset sekä varajäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on kerrallaan erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuolelta sihteerin, jäsensihteerin, kurssisihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kerran kuussa tai kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.


6 Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


7 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena sähköpostitse tai postitse kullekin jäsenelle.

8 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuun aikana.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi neljäsosa (1/4) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


9 Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
 6. käsitellään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10 Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


12 Yleissäännös

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.


Uudet säännöt hyväksytty syyskokouksessa 24.11.1995.

Muutokset pykäliin 4 ja 6 hyväksytty syyskokouksessa 30.11.96.

Muutokset pykäliin 4, 7 ja 9 hyväksytty syyskokouksessa 14.11.2018